• Zasedání zastupitelstva obce


V úterý 14.3.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Řešení průjezdnosti místní komunikace 2c
3.Podpora publikace
4.Kanalizace – pasport
5.Zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2016
6.Rozpočtové opatření č.1-2017, informace o změně položek rozpočtové skladby
7.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 14.3.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.3.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.3.2017
Evidenční číslo: 572


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)