• Veřejná vyhláška – MŽP


Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek. Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z. Návrh opatření obecné povahy je k veřejnému nahlédnutí na MŽP, odboru ochrany ovzduší, oddělení kvality ovzduší. Návrh je zveřejněn v úplném znění na elektronické úřední desce MŽP www.mzp.cz/cz/uredni_deska formát odkaz externí web.
Veřejná vyhláška   
Návrh Opatření obecné povahy   

Návrh Opatření obecné povahy příloha formát odkaz externí web

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 22.7.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2015
Evidenční číslo: 490


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)