• Zasedání zastupitelstva obce


V úterý 19.8.2014 v 18:0­0hod. se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.BaL Teluria, s.r.o.
3.Jednání ESO Skrchov
4.Odsouhlasení návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s O2 Czech republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
5.Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I.pololetí 2014
6.Projednání podání žádosti o stavební povolení na stavební objekty budované obcí při rekonstrukci mostů
7.Rozpočtové opatření č.7-2014
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce – 19.8.2014   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.8.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2014
Evidenční číslo: 437


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)