• Změna č.2 ÚPNSÚ Skrchov


Zastupitelstvo obce Skrchov, v souladu s ustanovením §173 ods.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2009 – ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SKRCHOV.
Více viz.:
Veřejná vyhláška   
Opatřenní obecné povahy – změna č.2   
Mapa současný stav   
Mapa navrhovaný stav   
Mapa legenda   
Textová část   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 1.10.2009 – evid.č. 170

Zpět na začátek stránky

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)