• Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Skrchov


Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Skrchov, oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Skrchov. Návrh zadání ÚP Skrchov bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecním úřadu Skrchov v úřední dny (úterý 17:00–18:00 hodin) a na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin). Úplné znění návrhu zadání ÚP Skrchov je umístěno také na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.


Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Skrchov   
Úplné znění návrhu zadání ÚP Skrchov   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.3.2012
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.4.2012
Evidenční číslo: 300
Zpět na začátek stránky

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)