• Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2020


Obecní úřad Skrchov informuje o Svozu objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu a výběru elektroodpadu a nebezpečného odpadu 23.-25.října 2020
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 23.10. (pátek) až 25.10.2020 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 23.10. (pátek) až 25.10.2020 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve, listí,… Po domluvě je možno větve podrtit na palivo štěpkovačem (špalíkovačem) URBAN do pytlů s možností odvozu elektromobilem Alke.
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Dne 24.10.2020 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. Po domluvě na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka) je možný odvoz elektromobilem Alke. Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.
Upozornění na dodržování ukládání odpadu
Děkujeme za důsledné dodržování výše uvedených podmínek pro ukládání odpadů, v případě jejich nedodržování by byla obec nucena přistoupit k omezení jak doby, tak i kontroly ukládání odpadů.

Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2020   

Obrázek elektromobil Alke obec Skrchov Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)