Archiv kategorie 4.1.Rozpočet

• Rozpočtové provizorium na rok 2011

Rozpočtové provizorium na rok 2011   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 21.12.2010 – evid.č. 229

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Schválený rozpočet pro rok 2010

Rozpočet je koncipován jako schodkový s ohledem na nižší daňové výnosy, kdy schodek ve výši 70 000Kč je kryt zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2009.
Schválený rozpočet pro rok 2010   

, , ,

Žádné komentáře

• Návrh rozpočtu pro rok 2010

Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový v důsledku nižších daňových výnosů. Schodek ve výši 70 000Kč je kryt zůstatkem běžného účtu k 31. 12. 2009.
Návrh rozpočtu pro rok 2010   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 16.3.2010 – evid.č. 187

, , ,

Žádné komentáře

• Schválený rozpočet pro rok 2009

Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný s ohledem na nižší daňové výnosy a tím spojené pokrácení na straně příjmů.
Schválený rozpočet pro rok 2009   

, , ,

Žádné komentáře

• Návrh rozpočtu pro rok 2009

Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný s ohledem na nižší daňové výnosy a tím spojené pokrácení na straně příjmů.
Návrh rozpočtu pro rok 2009   

, , ,

Žádné komentáře