Archiv kategorie 3. Územní plán

• Změna č.2 ÚPNSÚ Skrchov

Zastupitelstvo obce Skrchov, v souladu s ustanovením §173 ods.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2009 – ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SKRCHOV.
Více viz.:
Veřejná vyhláška   
Opatřenní obecné povahy – změna č.2   
Mapa současný stav   
Mapa navrhovaný stav   
Mapa legenda   
Textová část   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 1.10.2009 – evid.č. 170

Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře

• Oznámení veřejného projednávání návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Skrchov

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPNSÚ) Skrchov, ve smyslu ustanovení §52 stavebního zákona, zahajuje řízení o „návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Skrchov“ a současně svolává veřejné projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 23.7.2009 v 9:00hod. na Obecním úřadu ve Skrchově.
Více viz.:
Oznámení veřejného projednávání   
Mapa současný stav   
Mapa navrhovaný stav   
Mapa legenda   
Textová část   
Úřední deska Boskovice: www.boskovice.cz formát odkaz externí web

Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře

• Návrh Změny č.2 ÚPN SÚ Skrchov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SKRCHOV
celý text oznámení   
návrh Změny č.2   
území řešená změnou č.2   

Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře

• Územní plán obce Skrchov

Územní plán obce Skrchov   

Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1/2006 obce Skrchov

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 obce Skrchov   formát .pdf

Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře