Archiv kategorie 3. Územní plán

• Veřejná vyhláška – Územní plán Skrchov

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy. Zastupitelstvo obce Skrchov, v souladu s ustanovením §173, odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje vydání opatření obecné povahy – Územní plán Skrchov. Do opatření obecné povahy – územního plánu Skrchov a jeho odůvodnění lze nahlédnout na Obecním úřadu Skrchov, zejména v úřední dny (úterý 17:00 – 18:00 hodin). Úplné znění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách www.obec-skrchov.eu formát odkaz externí web.
VV Opatření obecné povahy ÚP SKRCHOV 22.7.2015   
I.1 Základní členění území   
I.2 Hlavní   
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury   
I.4 Veřejně prospěšné stavby   
II.1 Koordinační   
II.2. Koordinační výřez   
II.3 Zábory půdního fondu   
II.4 Širší vztahy   
A. Textová část   
B. Textová část odůvodnění   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 22.7.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.8.2015
Evidenční číslo: 491


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – Veřejné projednání návrhu ÚP Skrchov

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Skrchov, zajistil zpracování návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Skrchov a zahajuje řízení o návrhu ÚP Skrchov a současně svolává veřejné projednání, které se uskuteční v pondělí 11.5.2015 v 10:00hodin na Obecním úřadu Skrchov. Návrh ÚP Skrchov je k nahlédnutí na MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730 a na OÚ Skrchov, v úřední dny (úterý 17:00–18:00 hodin). Návrh ÚP Skrchov včetně odůvodnění je umístěn také na internetových stránkách MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.
Veřejné projednání návrhu ÚP Skrchov   
I.1 ZCU – 2.4.2015   
I.2 Hlavní – 2.4.2015   
I.3 INFRASTRUKTURA – 2.4.2015   
I.4 VPS – 2.4.2015   
II.1 Koordinační – 2.4.2015   
II.2 Koordinační výřez – 2.4.2015   
II.3 ZPF – 2.4.2015   
II.4 Širší vztahy – 2.4.2015   
SKRCHOV návrh K – 2.4.2015   
SKRCHOV odůvodnění K – 2.4.2015   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.4.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.5.2015
Evidenční číslo: 470


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – Veřejné projednání návrhu ÚP Skrchov

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Skrchov, zajistil zpracování návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Skrchov a zahajuje řízení o návrhu ÚP Skrchov a současně svolává veřejné projednání, které se uskuteční v pondělí 1.9.2014 v 10:00hodin na Obecním úřadu Skrchov. Návrh ÚP Skrchov je k nahlédnutí na MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730 a na OÚ Skrchov, v úřední dny (17:00–18:00 hodin). Návrh ÚP Skrchov včetně odůvodnění je umístěn také na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.
UPD Veřejné projednání návrhu ÚP SKRCHOV   
I.1 ZCU – 23.7.2014   
I.2 hlavni – 23.7.2014   
I.3 VPS – 23.7.2014   
II.1 koor – 23.7.2014   
II.2 koor vyrez – 23.7.2014   
II.3 INFRASTRUKTURA – 23.7.2014   
II.4 sirsi vztahy – 23.7.2014   
II.5 ZPF – 23.7.2014   
SKRCHOV návrh – 23.7.2014   
SKRCHOV odůvodnění – 23.7.2014   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 23.7.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 8.8.2014
Evidenční číslo: 433


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Veřejná vyhláška – Doručení návrhu ÚP Skrchov

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Skrchov, pořídil návrh územního plánu (dále jen ÚP) Skrchov. Návrh ÚP Skrchov je vystaven k nahlédnutí na MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730 a na OÚ Skrchov, v úřední dny (17:00–18:00 hodin). Návrh ÚP Skrchov je umístěn také na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.
UPD-DORUČENÍ návrhu-ÚP SKRCHOV – 10.10.2013   
I.1 ZCU – 10.10.2013   
I.2 hlavni – 10.10.2013   
I.3 VPS – 10.10.2013   
II.1 koor – 10.10.2013   
II.2 koor vyrez – 10.10.2013   
II.3 INFRASTRUKTURA – 10.10.2013   
II.4 sirsi vztahy – 10.10.2013   
II.5 ZPF – 10.10.2013   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 10.10.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.10.2013
Evidenční číslo: 390


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Skrchov

Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Skrchov, oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Skrchov. Návrh zadání ÚP Skrchov bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na Obecním úřadu Skrchov v úřední dny (úterý 17:00–18:00 hodin) a na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8:00–17:00 hodin). Úplné znění návrhu zadání ÚP Skrchov je umístěno také na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.


Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Skrchov   
Úplné znění návrhu zadání ÚP Skrchov   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.3.2012
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.4.2012
Evidenční číslo: 300
Zpět na začátek stránky

Žádné komentáře