Archiv kategorie 2. Vyhlášky

• Obecně závazná vyhláška č.2-2018

Obecně závazná vyhláška č.2-2018 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2016 ze dne 3.5.2016.
Obecně závazná vyhláška č.2-2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 17.1.2019
Evidenční číslo: 687


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2018

Obecně závazná vyhláška č.1-2018 obce Skrchov – K regulaci zásobování vodou (náhradnímu zásobování vodou). Z důvodu nedostatku pitné vody ve zdroji, který je využíván pro zásobování pitnou vodou odběratelů v obci Skrchov se zakazuje – doplňování a napouštění soukromých bazénů a zalévání zahrad, umývání aut, kropení silnic, veřejných ploch a trávníků.
Obecně závazná vyhláška č.1-2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 1.8.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 16.8.2018
Evidenční číslo: 660


Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2017

Obecně závazná vyhláška č.1-2017 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůruší OZV č.1-2015 ze dne 15.12.2015.

Obecně závazná vyhláška č.1-2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2018
Evidenční číslo: 623

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2016

Obecně závazná vyhláška č.1-2016 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.2–2011 ze dne 29.11.2011 – zrušena a nahrazena OZV č.2–2018 ze dne 18.12.2018.


Obecně závazná vyhláška č.1-2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.5.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.5.2016
Evidenční číslo: 533

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene – Zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí a práva jízdy a chůze na nemovitém majetku obce. Schválilo zastupitelstvo obce Skrchov usnesením č.18/4 dne 8.3.2016.


Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene   


Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře