Archiv kategorie 2. Vyhlášky

• Ceník obce Skrchov od 12.5.2020

Ceník obce Skrchov platný od 12.5.2020 – ceník prací a služeb, ceník pronájmu a vybavení, ceník při prodeji pozemků, ceník pronájmu pozemků, ceník poplatků za odpad pro firmy a OSVČ a ceník prodeje dřeva. Schválilo zastupitelstvo obce Skrchov usnesením č.13/12 dne 12.5.2020.
Ceník obce Skrchov od 12.5.2020   


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Pravidla pro prodej pozemků obce Skrchov

Pravidla pro prodej pozemků obce Skrchov – náležitosti podání žádosti, postup při vyřizování žádosti, stanovení kupní ceny pozemku, způsob prodeje a postup při uzavírání smluv. Schválilo zastupitelstvo obce Skrchov usnesením č.13/14 dne 12.5.2020.
Pravidla pro prodej pozemků obce Skrchov   


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.3-2020

Obecně závazná vyhláška č.3-2020 – O místním poplatku ze psůruší OZV č.1–2019 ze dne 3.12.2019.
Obecně závazná vyhláška č.3-2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.5.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.5.2020
Evidenční číslo: 808


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.2-2020

Obecně závazná vyhláška č.2-2020 – O místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíruší OZV č.3–2019 ze dne 3.12.2019.
Obecně závazná vyhláška č.2-2020   
Obecně závazná vyhláška č.2-2020 příloha č.1   
Obecně závazná vyhláška č.2-2020 příloha č.2   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.5.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.5.2020
Evidenční číslo: 807


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2020

Obecně závazná vyhláška č.1-2020 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2018 ze dne 18.12.2018.
Obecně závazná vyhláška č.1-2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.1.2020
Evidenční číslo: 775


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře