Archiv kategorie 1.2.Úřední deska Archiv

• Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018

V ÚTERÝ 18.12.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
3.Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem Letovice
4.Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019
5.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok 2020–2021
6.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření
7.Rozpočtové opatření č.9-2018
8.Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
10.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
11.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019
12.Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
13.Schválení cenové nabídky
14.Informace k plotu
15.Projednání nedobytné pohledávky
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.12.2018
Evidenční číslo: 686


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Mikroregion Letovicko pozvánka na VH

Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko, která se uskuteční v úterý 18.prosince 2018 v 15:30hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice.
Mikroregion Letovicko pozvánka 18.12.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 6.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.12.2018
Evidenční číslo: 685

Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí oznámení

Oznámení “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web – Sdělení o zveřejnění v souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na odkazu www.svazek-boskovice.cz/ii-valna-hromada-svazku-44#obsah formát odkaz externí web.
Oznámení Svazku vodovodů a kanalizací   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2019
Evidenční číslo: 684


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu II.5.1.Rozpočet “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web na rok 2019.
II.5.1.Rozpočet Svazku na rok 2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 17.12.2018
Evidenční číslo: 683


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí pozvánka

Pozvánka na II. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 17.prosince 2018 v 10:00 hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého okresního úřadu, Blansko.
Pozvánka II. jednání valné hromady „Svazku VaK““   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 17.12.2018
Evidenční číslo: 682


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře