Archiv kategorie 1.2.Úřední deska Archiv

• Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Změna zpracovatele výběrového řízení na elektromobil
3.Schválení příkazní smlouvy na výběrové řízení
4.Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení – elektromobil
5.Schválení Směrnice č.2-2019 pro nakládání s osobními údaji
6.Návrhy úprav v souvislosti s „GDPR“
7.Zpráva z výběrového řízení SVAK – Boskovice „Skrchov – napojení na SV Letovice“
8.Schválení smlouvy o účasti obce Skrchov na financování díla „Skrchov – napojení na SV Letovice“
9.Stanovisko ke zpoplatnění silnice I/43
10.Rozpočtové opatření č.1-2019
11.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.3.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.3.2019
Evidenční číslo: 701


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2018

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2018.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.3.2019
Evidenční číslo: 697


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• E.ON a.s. Oznámení

Společnost E.ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje, že dne 4.3.2019 z dů­vodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od 11:00 do 15:00hodin v části obce Skrchov odběrného místa na pozemku parc. číslo 253/2 (sklad BaL Teluria). Informace na E.ON Poruchové lince 800 22 55 77 nebo navštivte webové stránky o plánovaných odstávkách E.ON a.s. Informace o odstávkách formát odkaz externí web.
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 4.3.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov:18.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.3.2019
Evidenční číslo: 696

Odkaz WWW stránky E.ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání informace Svazku VaK Boskovice
3.Zpráva k výběrovému řízení od Svazku VaK Boskovice
4.Vybrání dodavatele dveří na OÚ
5.Odsouhlasení dotačního managementu
6.Projednání žádosti o finanční podporu – Zelené Vendolí
7.Projednání žádosti o finanční podporu – Pekárny Blansko
8.Dopravní situace – Točna „BUS“
9.Schválení smlouvy na odvoz kuchyňského oleje
10.Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2018
11.Schválení Směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek
12.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.2.2019
Evidenční číslo: 695


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• E.ON a.s. oznámení

Společnost E.ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje, že dne 25.2.2019 z dů­vodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od 7:30 do 13:30hodin v části obce Skrchov od domu číslo popisné 25 a 26 po dům číslo popisné 42 a 48 včetně odběrného místa na pozemku parc. číslo 268/1 (semafor a čerpadla u železničního podjezdu). Informace na E.ON Poruchové lince 800 22 55 77 nebo navštivte webové stránky o plánovaných odstávkách E.ON a.s. Informace o odstávkách formát odkaz externí web.
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 25.2.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov:29.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.2.2019
Evidenční číslo: 694

Odkaz WWW stránky E.ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře