Archiv kategorie 7. Investiční akce

• Obec Skrchov – pořízení N1 Nákup elektromobilu

Nákup elektromobilu pro obec SkrchovObrázek logo Jezdím s podporou
Název projektu: Obec Skrchov – pořízení N1
Cíl projektu: úspora energií, ochrana životního prostředí
Rozhodnutí č.: 11051821
Celková výše podpory formou dotace: 600 000,-Kč
Doba realizace: září 2019
Popis projektu: cílem projektu bylo pořízení vozidla s alternativním pohonem. Elektromobil bude využíván v obci k odvozu tříděného odpadu do sběrny, k úpravě veřejného prostranství v obci a k zajištění technických služeb jako např. dovoz posypového materiálu. Provoz elektromobilu by kromě zajištění potřebných komunálních služeb a úspory nákladů měl mít silný osvětový efekt u veřejnosti. Cílem projektu je tedy snížení provozních nákladů obce při výkonu komunálních služeb, snížení negativních dopadů na životní prostředí.
Dodavatel: TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice
Označení vozidla: ALKÉ ATXN1 330 EH
Realizátor projektu: Obec Skrchov, 679 61 Skrchov 19, IČ 00532177
,,Tento projekt je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Ministerstvo životního prostředí, internetové stránky: www.mzp.cz formát odkaz externí web
Státní fond životního prostředí České republiky, internetové stránky: www.sfzp.cz formát odkaz externí web
Nákup elektromobilu pro obec Skrchov informace   
Uzavřená smlouva je uveřejněna na profilu zadavatele Obce Skrchov Portál pro vhodné uveřejnění, na adrese:www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177 formát odkaz externí web

   Obrázek logo Státní fond životního prostředí ČR


Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Výzva k podání nabídky Obec Skrchov pořízení N1

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Obec Skrchov – pořízení N1. Zadávání nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zadávána formou uzavřené výzvy potenciálním zájemcům v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v SFŽP 2014 – 2020 a v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v SFŽP 2014 – 2020 jako zakázka malé hodnoty. Předmětem dodávky je nákup nového elektromobilu s bateriovým pohonem BEV. Jedná se o typ N1 – nákladní vozidlo menší od 2,5-3,5t včetně.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 830.000,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
18.4.2019 do 14:00 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
18.4.2019 ve 14:0­0 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Výzva k podání nabídky   
Příloha č.1 Technická specifikace   
Příloha č.2 Čestné prohlášení   
Příloha č.3 Krycí list nabídky   
Příloha č.4 Kupní smlouva   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 3.4.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.4.2019
Evidenční číslo: 706

Uchazeči o veřejnou zakázku mohou navštívit profil zadavatele Obec Skrchov na Portálu pro vhodné uveřejnění, na adrese:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177 formát odkaz externí web

Obrázek logo Státní fond životního prostředí ČR

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem – Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov.
Zadavatel Obec Skrchov tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s využitím zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 508.653,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
27.3.2018 do 14:00 hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
27.3.2018 ve 14:0­5 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov

Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 17.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.3.2018
Evidenční číslo: 636
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu – Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov.
Zadavatel tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a s využitím zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 775.250,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
11.10.2016 do 14:00hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice
Termín otevírání obálek:
11.10.2016 v 15:0­0hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice, Otevírání obálek je neveřejné!


Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 29.9.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.10.2016
Evidenční číslo: 555
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Oznámení omezení provozu OÚ Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o omezení provozu Obecního úřadu a Obecní knihovny ve Skrchově
z důvodu investiční akce „Zateplení budovy obecního úřadu“, včetně výměny oken a dveří. Předpokládaný rozsah prací je do 30.listopadu 2015. Dále prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti, bude také omezen vstup do sportovního areálu z důvodu postaveného lešení okolo budovy obecního úřadu a uskladněného stavebního materiálu v areálu. Děkujeme za pochopení.


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře