Archiv kategorie 7. Investiční akce

• Výzva k podání nabídky Obec Skrchov pořízení N1

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Obec Skrchov – pořízení N1. Zadávání nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zadávána formou uzavřené výzvy potenciálním zájemcům v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v SFŽP 2014 – 2020 a v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v SFŽP 2014 – 2020 jako zakázka malé hodnoty. Předmětem dodávky je nákup nového elektromobilu s bateriovým pohonem BEV. Jedná se o typ N1 – nákladní vozidlo menší od 2,5-3,5t včetně.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 830.000,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
18.4.2019 do 14:00 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
18.4.2019 ve 14:0­0 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Výzva k podání nabídky   
Příloha č.1 Technická specifikace   
Příloha č.2 Čestné prohlášení   
Příloha č.3 Krycí list nabídky   
Příloha č.4 Kupní smlouva   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 3.4.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.4.2019
Evidenční číslo: 706

Uchazeči o veřejnou zakázku mohou navštívit profil zadavatele Obec Skrchov na Portálu pro vhodné uveřejnění, na adrese:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177 formát odkaz externí web

Obrázek logo Státní fond životního prostředí ČR

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem – Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov.
Zadavatel Obec Skrchov tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s využitím zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 508.653,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
27.3.2018 do 14:00 hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
27.3.2018 ve 14:0­5 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov

Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 17.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.3.2018
Evidenční číslo: 636
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu – Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov.
Zadavatel tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a s využitím zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 775.250,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
11.10.2016 do 14:00hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice
Termín otevírání obálek:
11.10.2016 v 15:0­0hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice, Otevírání obálek je neveřejné!


Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 29.9.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.10.2016
Evidenční číslo: 555
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Oznámení omezení provozu OÚ Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o omezení provozu Obecního úřadu a Obecní knihovny ve Skrchově
z důvodu investiční akce „Zateplení budovy obecního úřadu“, včetně výměny oken a dveří. Předpokládaný rozsah prací je do 30.listopadu 2015. Dále prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti, bude také omezen vstup do sportovního areálu z důvodu postaveného lešení okolo budovy obecního úřadu a uskladněného stavebního materiálu v areálu. Děkujeme za pochopení.


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Zateplení obecního úřadu Skrchov

Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pro výběrové řízení mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (ZMR 2.kategorie). Název zakázky: Zateplení obecního úřadu Skrchov. Zadavatel: Obec Skrchov.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.400.000,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
31.8.2015 do 13:00hodin
Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice
Termín otevírání obálek:
31.8.2015 ve 13:0­1hodin

Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice


Výzva k předložení nabídky – 14.8.2015   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 14.8.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.8.2015
Evidenční číslo: 495

Uchazeči o veřejnou zakázku mohou navštívit profil zadavatele Obec Skrchov na Portálu pro vhodné uveřejnění, na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177  formát odkaz externí web


Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře