Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018

V ÚTERÝ 3.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Návrh řešení nedostatku vody ve vodojemu – Skrchov
3.Schválení smluv na věcná břemena mezi obcí Skrchov a BaL Teluria
4.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.7.2018
Evidenční číslo: 652


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018

V ÚTERÝ 19.6.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2017
3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
4.Rozpočtové opatření č.3-2018 a č.4-2018
5.Posouzení vymahatelnosti pohledávky
6.Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov
7.Vodojem Skrchov – řešení nedostatku vody
8.Studie odtokových poměrů
9.Schválení rozpočtových nákladů – OÚ Skrchov, zpevněné plochy
10.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.6.2018
Evidenční číslo: 651


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 4.4.2018

Ve STŘEDU 4.4.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.2-2018
3.Schválení smlouvy o dílo na administraci projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Zpráva o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení kupní smlouvy na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení záměru požádat o dotaci na nákup nákladního elektromobilu
7.Projednání dotace na zateplení střechy a výměny zdroje vytápění
8.Oprava jednotné kanalizace „V2“
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 4.4.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.4.2018
Evidenční číslo: 637


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018

V úterý 6.3.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
3.Zvolení členů a náhradníků do výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Schválení příkazní smlouvy na provedení výběru zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení cenové nabídky na administraci projektu pod názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací
7.Projednání nabídky na využívání „SMS INFO KANÁLU“
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 7.3.2018
Evidenční číslo: 634


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 20.2.2018

V úterý 20.2.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Pozvání BaL Teluria – dopravní značení
3.Schválení věcného břemene podélného na STL plynovod na p.č. 297/1 pro BaL Teluria
4.Schválení smlouvy o zřízení služebnosti sítě pro BaL Teluria na plynovodní přípojku na p.č. 297/1 v k.ú. Skrchov
5.Schválení revize knihovního fondu a úbytku knihovního fondu v roce 2017
6.Projednání výše příspěvku na služby sociální péče
7.Žádost o poskytnutí dotace na babybox v Blansku
8.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
9.Zvolení členů výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
10.Rozpočtové opatření č.1-2018
11.Projednání výsledku inventarizace za rok 2017
12.Projednání záměru koupě nebo výměny pozemků v k.ú. Stvolová za pozemky v k.ú. Skrchov
13.Projednání žádosti o prodej pozemků v k.ú. Skrchov
14.Návrhová část studie „Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov“
15.Projednání poškození krajnice místní komunikace 1c
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 20.2.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.2.2018
Evidenční číslo: 631


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Aktuálně

  Aktuálně

  Zasedání ZO

 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv