Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 24.7.2018

V ÚTERÝ 24.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.5-2018
3.Projednání podání žádosti o dotaci na zateplení střechy a výměnu zdroje vytápění budovy OÚ a schválení smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
4.Schválení ,,Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti“ na parcele číslo 294/1 v k.ú. Skrchov
5.Schválení ,,Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 obce Skrchov k regulaci zásobování vodou“
6.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 24.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.7.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.7.2018
Evidenční číslo: 657


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018

V ÚTERÝ 3.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Návrh řešení nedostatku vody ve vodojemu – Skrchov
3.Schválení smluv na věcná břemena mezi obcí Skrchov a BaL Teluria
4.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.7.2018
Evidenční číslo: 652


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018

V ÚTERÝ 19.6.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2017
3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
4.Rozpočtové opatření č.3-2018 a č.4-2018
5.Posouzení vymahatelnosti pohledávky
6.Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov
7.Vodojem Skrchov – řešení nedostatku vody
8.Studie odtokových poměrů
9.Schválení rozpočtových nákladů – OÚ Skrchov, zpevněné plochy
10.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.6.2018
Evidenční číslo: 651


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 4.4.2018

Ve STŘEDU 4.4.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.2-2018
3.Schválení smlouvy o dílo na administraci projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Zpráva o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení kupní smlouvy na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení záměru požádat o dotaci na nákup nákladního elektromobilu
7.Projednání dotace na zateplení střechy a výměny zdroje vytápění
8.Oprava jednotné kanalizace „V2“
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 4.4.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.4.2018
Evidenční číslo: 637


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018

V úterý 6.3.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
3.Zvolení členů a náhradníků do výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Schválení příkazní smlouvy na provedení výběru zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení cenové nabídky na administraci projektu pod názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací
7.Projednání nabídky na využívání „SMS INFO KANÁLU“
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 7.3.2018
Evidenční číslo: 634


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře