Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018

V ÚTERÝ 18.12.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
3.Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem Letovice
4.Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019
5.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok 2020–2021
6.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření
7.Rozpočtové opatření č.9-2018
8.Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
10.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
11.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019
12.Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
13.Schválení cenové nabídky
14.Informace k plotu
15.Projednání nedobytné pohledávky
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.12.2018
Evidenční číslo: 686


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Dosavadní starostka obce svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Skrchov na 28.října 2018. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu ve Skrchově od 13:00 hodin. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Volba starosty a místostarosty
4.Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6.Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 28.10.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.10.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.10.2018
Evidenční číslo: 676


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 25.9.2018

V ÚTERÝ 25.9.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Jednání s BaL Teluria
2.Kontrola plnění přijatých usnesení
3.Revokace usnesení č.41/3
4.Schválení konzultace projektu „Skrchov – napojení na SV Letovice“
5.Schválení záměru odkupu pozemků
6.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 25.9.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.9.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.9.2018
Evidenční číslo: 671


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 11.9.2018

V ÚTERÝ 11.9.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Vodovod Skrchov – řešení nedostatku vody ve vodojemu
2.Schválení výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele projektových a inženýrských služeb pro akci „Skrchov – napojení na SV Letovice“
3.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 11.9.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.9.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.9.2018
Evidenční číslo: 669


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 28.8.2018

V ÚTERÝ 28.8.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Vodovod Skrchov – řešení nedostatku vody ve vodojemu
2.Kontrola plnění přijatých usnesení
3.Oprava zvoničky
4.Rozpočtové opatření č.7-2018
5.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 28.8.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.8.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.8.2018
Evidenční číslo: 665


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře