Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Změna zpracovatele výběrového řízení na elektromobil
3.Schválení příkazní smlouvy na výběrové řízení
4.Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení – elektromobil
5.Schválení Směrnice č.2-2019 pro nakládání s osobními údaji
6.Návrhy úprav v souvislosti s „GDPR“
7.Zpráva z výběrového řízení SVAK – Boskovice „Skrchov – napojení na SV Letovice“
8.Schválení smlouvy o účasti obce Skrchov na financování díla „Skrchov – napojení na SV Letovice“
9.Stanovisko ke zpoplatnění silnice I/43
10.Rozpočtové opatření č.1-2019
11.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.3.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.3.2019
Evidenční číslo: 701


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání informace Svazku VaK Boskovice
3.Zpráva k výběrovému řízení od Svazku VaK Boskovice
4.Vybrání dodavatele dveří na OÚ
5.Odsouhlasení dotačního managementu
6.Projednání žádosti o finanční podporu – Zelené Vendolí
7.Projednání žádosti o finanční podporu – Pekárny Blansko
8.Dopravní situace – Točna „BUS“
9.Schválení smlouvy na odvoz kuchyňského oleje
10.Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2018
11.Schválení Směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek
12.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.2.2019
Evidenční číslo: 695


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 22.1.2019

V ÚTERÝ 22.1.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení smlouvy o dílo s firmou Tritius, Brno
3.Schválení dokumentů pro veřejnou zakázku „Skrchov – napojení na SV Letovice“
4.Projednání návrhu dohody na vyřešení sporu o vlastnictví pozemku p.č. 309/5 a 90/1 v k.ú. Skrchov
5.Projednání cenové nabídky na truhlářské práce
6.Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
7.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 22.1.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 23.1.2019
Evidenční číslo: 690


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018

V ÚTERÝ 18.12.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
3.Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem Letovice
4.Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019
5.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok 2020–2021
6.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření
7.Rozpočtové opatření č.9-2018
8.Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
10.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
11.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019
12.Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
13.Schválení cenové nabídky
14.Informace k plotu
15.Projednání nedobytné pohledávky
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.12.2018
Evidenční číslo: 686


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Dosavadní starostka obce svolává ustavující zasedání zastupitelstva obce Skrchov na 28.října 2018. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu ve Skrchově od 13:00 hodin. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Volba starosty a místostarosty
4.Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6.Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 28.10.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.10.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.10.2018
Evidenční číslo: 676


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Aktuálně

  Aktuálně

  Zasedání ZO

 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv