Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019

V ÚTERÝ 3.12.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.7-2019
3.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
4.Zpráva Finančního výboru
5.Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2020
6.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2021–2022
7.Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence okresu Blansko pro rok 2020
8.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2020
9.Stav napojení VDJ Skrchov na SV Letovice
10.Schválení smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízením služebnosti
11.Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov
12.Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce Skrchov
13.Projednání zprávy o řešení nedostatku vody ve VDJ Skrchov
14.Řešení průjezdnosti na místní komunikaci 2c
15.Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2020
16.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.1-2019 o místním poplatku ze psů
17.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.4-2019 o místním poplatku ze vstupného
20.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.5-2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
21.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.6-2019 o místním poplatku z pobytu
22.Schválení vyplácených odměn na rok 2020
23.Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro zastupitele na rok 2020
24.Stanovisko k silnici I/43 – úsek III
25.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.12.2019
Evidenční číslo: 759


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 1.10.2019

V ÚTERÝ 1.10.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Cyklotrasa Skrchov – Meziříčko
3.Vodovod Skrchov
4.Projednání průjezdnosti komunikace
5.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 1.10.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.9.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.10.2019
Evidenční číslo: 740


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019

V ÚTERÝ 13.8.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Smlouva – semafory
3.Napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
4.Navážení vody do vodojemu a placení faktur
5.Cenová nabídka
6.Rozpočtové opatření č.5-2019 a č.6-2019
7.Nabídka solárních svítidel
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 6.8.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 14.8.2019
Evidenční číslo: 732


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 18.6.2019

V ÚTERÝ 18.6.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Závěrečného účtu Obce Skrchov za rok 2018
3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2018
4.Rozpočtové opatření č.4-2019
5.Schválení stanov a smlouvy DSO – TS Malá Haná
6.Žádost o podporu linky bezpečí
7.Řešení kanalizace
8.Nabídka prací – opravy a místo pro kontejnery
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 18.6.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.6.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.6.2019
Evidenční číslo: 725


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 23.4.2019

V ÚTERÝ 23.4.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.BAL Teluria
3.Přihláška ke členství v DSO TS Malá Haná
4.Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obec Skrchov – pořízení N1“
5.Schválení Kupní smlouvy „Obec Skrchov – pořízení N1“
6.Schválení veřejnoprávní smlouvy – sociálně právní ochrany dětí s Městem Boskovice
7.Cenová nabídka – oprava dětského hřiště
8.Cenová nabídka – oprava kanalizace
9.Rozpočtové opatření č.2-2019 a č.3-2019
10.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 23.4.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.4.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.4.2019
Evidenční číslo: 710


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Aktuálně

  Aktuálně

  Zasedání ZO

 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv