Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 28.1.2020

V ÚTERÝ 28.1.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení výzvy k podání nabídky na zpracování DSP/PDPS pro stavební řízení na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
3.Schválení seznamu oslovených firem pro zpracování DSP/PDPS na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
4.Schválení členů hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
5.Schválení zástupce ve věcech technických pro akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
6.Projednání napojení vodovodu VDJ Skrchov na SV Letovice
7.Projednání průjezdnosti na MK 2c
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 28.1.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.1.2020
Evidenční číslo: 776


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 14.1.2020

V ÚTERÝ 14.1.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Spolupráce BaL Teluria
3.Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Skrchov č.1/2020 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchov
4.Řešení průjezdnosti na MK 2c
5.Odvoz odpadů TS Malá Haná k č.p.40
6.Veřejné osvětlení u silnice I/43
7.Oprava asfaltového povrchu a odvodňovacích žlabů na MK 2c
8.Úprava cesty a horská vpusť
9.Výměna dveří OÚ
10.Schválení vybavení do elektroauta N1
11.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 14.1.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.1.2020
Evidenční číslo: 773


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019

V ÚTERÝ 3.12.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.7-2019
3.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
4.Zpráva Finančního výboru
5.Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2020
6.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2021–2022
7.Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence okresu Blansko pro rok 2020
8.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2020
9.Stav napojení VDJ Skrchov na SV Letovice
10.Schválení smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízením služebnosti
11.Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov
12.Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce Skrchov
13.Projednání zprávy o řešení nedostatku vody ve VDJ Skrchov
14.Řešení průjezdnosti na místní komunikaci 2c
15.Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2020
16.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.1-2019 o místním poplatku ze psů
17.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.4-2019 o místním poplatku ze vstupného
20.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.5-2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
21.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.6-2019 o místním poplatku z pobytu
22.Schválení vyplácených odměn na rok 2020
23.Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro zastupitele na rok 2020
24.Stanovisko k silnici I/43 – úsek III
25.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.12.2019
Evidenční číslo: 759


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 1.10.2019

V ÚTERÝ 1.10.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Cyklotrasa Skrchov – Meziříčko
3.Vodovod Skrchov
4.Projednání průjezdnosti komunikace
5.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 1.10.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.9.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.10.2019
Evidenční číslo: 740


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019

V ÚTERÝ 13.8.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Smlouva – semafory
3.Napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
4.Navážení vody do vodojemu a placení faktur
5.Cenová nabídka
6.Rozpočtové opatření č.5-2019 a č.6-2019
7.Nabídka solárních svítidel
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 6.8.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 14.8.2019
Evidenční číslo: 732


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Upozornění

  Upozornění

  Uzavření Obecní knihovny

 • Upozornění

  Upozornění

  Uzavření sportoviště

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv