Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 27.10.2020

V ÚTERÝ 27.10.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Informace k průjezdnosti u č.p.16
3.Zpráva kontrolního výboru ze dne 4.8.2020
4.Zpráva k mobilnímu signálu
5.Odsouhlasení plochy pod přístřešek „XL“
6.Diskuze o odstavné ploše na kontejnery u obecního úřadu
7.Schválení smlouvy o příspěvku v ORP – Boskovice
8.Projednání čištění odpadních vod pro obecní úřad
9.Zpracování programu rozvoje obce Skrchov
10.Projednání VO – solární osvětlení
11.Projednání dodavatele energií
12.Rozpočtová opatření č.4/2020 a č.5/2020
13.Pasport VO + podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení
14.Projednání průjezdnosti u č.p.12
15.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 27.10.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.10.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.10.2020
Evidenční číslo: 837


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 28.7.2020

V ÚTERÝ 28.7.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby
3.Spoluúčast na vypořádání věcného břemene vodovodu Skrchov
4.Schválení smlouvy o výpůjčce
5.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 28.7.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.7.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.7.2020
Evidenční číslo: 824


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 23.6.2020

V ÚTERÝ 23.6.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Revokace usnesení č.13/12, č.13/15, č.13/10
3.Schválení závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2019
4.Schválení účetní závěrky k 31.12.2019
5.Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2019
6.Rozpočtové náklady na opěrnou zeď
7.Schválení nabídky zpracování projektu koncepce rozvoje a revitalizace „VO“
8.Schválení nabídky zpracování podkladů a žádosti státního programu EFEKT 2017–2021
9.Plocha pro přístřešek a přístřešek
10.Schválení ceny 240 l popelnice pro živnostníky
11.Schválení smlouvy o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro živnostníky
12.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 23.6.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.6.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.6.2020
Evidenční číslo: 817


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 12.5.2020

V ÚTERÝ 12.5.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení OZV č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3.Schválení OZV č.3/2020 o místním poplatku ze psů
4.Schválení usnesení k veřejnoprávní smlouvě na výkon v přenesené působnosti na přestupky
5.Schválení usnesení na zařazení území obce Skrchov do územní působnosti MAS Partnerství venkova na programovací období 2021-2027
6.Rozpočtová opatření č.1/2020 (na vědomí) a č.2/2020
7.Projednání žádosti o podporu záchranné stanice pro handicapované živočichy
8.Informace k novému webu obce Skrchov
9.Položkový rozpočet – plocha pod přístřešek
10.Informace k napojení vodovodu
11.Informace k posouzení průjezdnosti
12.Informace k rozšíření silnice
13.Žádost o podporu Linky bezpečí
14.Schválení ceny a smlouvy pro zapojení živnostníků do systému obce nakládání s odpady
15.Pravidla pro prodej obecních pozemků
16.Schválení nákupu popelnic s čipem na „TK“ pro občany
17.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 12.5.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.5.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 13.5.2020
Evidenční číslo: 805


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 28.1.2020

V ÚTERÝ 28.1.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení výzvy k podání nabídky na zpracování DSP/PDPS pro stavební řízení na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
3.Schválení seznamu oslovených firem pro zpracování DSP/PDPS na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
4.Schválení členů hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
5.Schválení zástupce ve věcech technických pro akci „Cyklotrasa na polní cestě Skrchov – Meziříčko, k.ú. Skrchov“
6.Projednání napojení vodovodu VDJ Skrchov na SV Letovice
7.Projednání průjezdnosti na MK 2c
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 28.1.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.1.2020
Evidenční číslo: 776


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře